Bereik
baarheid

Parkeren
Direct naast Rembrandt bevindt zich Parkeergarage Velperplein en aan de overkant, op 5 minuten loopafstand, Parkeergarage Musis.

Openbaar Vervoer
Arnhem Centraal ligt op 15 minuten en Arnhem Velperpoort op 10 minuten loopafstand van Rembrandt. Bushalte Velperplein is aan de overkant op 1 minuut loopafstand.

Fietsen
Fietsen kunnen direct om het pand van Rembrandt gestald worden, houd hierbij wel rekening met de aangegeven vluchtwegen.

Velperplein 10, 6811 AS Arnhem

Faq

Is er een garderobe?

Rembrandt heeft een gratis bewaakte garderobe, waar je tassen en andere waardevolle spullen veilig zijn.

Kan ik een ruimte huren?

Alle ruimtes van Rembrandt zijn ook te huur! Er is veel mogelijk. Kijk even bij Verhuur of vul ons contactformulier in.

Ik heb een vraag over mijn ticket(s), wat nu?

Veelgestelde vragen over de aanschaf van ticket(s) vind je hier.

Hoe meld ik een klacht, vraag of opmerking?

Meld klachten direct zodra zij zich voordoen bij de beveiliging of het personeel van Rembrandt. Dan kunnen zij het direct oplossen. Lukt dit niet, dan kan je met vragen, opmerkingen en klachten ons contactformulier invullen.

Ik ben iets verloren, wat doen jullie met gevonden voorwerpen?

Iets verloren in Rembrandt? Neem dan zo snel mogelijk contact op via ons formulier.

Huis
regels

Rembrandt Arnhem zal al het mogelijke doen om uw bezoek naar wens te laten verlopen. Rembrandt Arnhem zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Rembrandt Arnhem spant zich in eventuele overlast of ongemak tot een minimum te beperken, alsmede uw veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Rembrandt Arnhem verneemt graag suggesties ter verbetering van de dienstverlening.

De bezoeker kan hierover altijd contact opnemen met de directie van Rembrandt Arnhem. Mocht enige overlast of ongemak niet te vermijden zijn, dan biedt Rembrandt Arnhem hiervoor haar verontschuldigingen aan.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Rembrandt Arnhem gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

 1. Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
 2. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot concerten in Rembrandt Arnhem, tenzij onder begeleiding van een volwassene die tevens in het bezit is van een toegangsbewijs. Gehoorbescherming voor de bezoeker onder de 16 jaar is daarbij verplicht. Rembrandt Arnhem is geen geschikte uitgaansgelegenheid voor baby’s en kleine kinderen.
 3. De minimumleeftijd bij concerten is 16 jaar, bij dance-activiteiten en ander nachtprogramma is de minimumleeftijd 18 jaar. In sommige gevallen kan hier van worden afgeweken, dit wordt vermeld bij het evenement.
 4. Binnen Rembrandt Arnhem geldt een algemeen rookverbod.
 5. Rembrandt Arnhem schenkt geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar.
 6. De directie behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 7. Op diverse plaatsen in Rembrandt Arnhem hangen camera’s. Een ieder die Rembrandt Arnhem bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 8. Bij constatering van diefstal, vernieling of overlast zal de bezoeker de toegang worden ontzegd en aangifte worden gedaan bij de politie.
 9. Handel en gebruik van soft- en harddrugs is in Rembrandt Arnhem verboden.
 10. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 11. Het is verboden in of om in Rembrandt Arnhem goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 12. De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
 13. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 14. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 15. Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
 16. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 17. Het is verboden eigendommen van Rembrandt Arnhem mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.
 18. Rembrandt Arnhem kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten voor en door derden plaatsvinden.
 19. Je mag foto’s en filmpjes maken met je telefoon of pocketcamera, als je artiesten en bezoekers daarmee niet hindert. Voor het gebruik van een semi-professionele camera (o.a. met afneembare lens) moet je vooraf toestemming vragen. Stuur hiervoor een mail naar info@rembrandtarnhem.com. Flitsen is verboden.
 20. De ticketprijs is inclusief servicekosten & garderobe. Het gebruik van de garderobe is verplicht.
 21. Stagediven is verboden in Rembrandt Arnhem.
 22. Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan de bedrijfsleiding gemeld te worden. Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
 23. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid terstond opgevolgd te worden.
 24. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt, loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.
 25. Dieren worden niet toegelaten.
 26. Tassen zijn niet toegestaan en dienen in bewaring gegeven te worden bij de (gratis) garderobe. Handtassen zijn wel toegestaan. Bij onduidelijkheid hierover beslist de bedrijfsleider.